Перейти к содержимому страницы.

Магистратура

2020-2021 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу туралы

"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Магистратура – мамандықтар тізімі

Прием на программы послевузовского образования

 

 №

 Кадрларды дайындау бағыттарының атаулары

 Білім беру бағдарламасының атауы мен коды

1

 7М011 Педагогика мен психология

 7М01110 Педагогика мен психология;

 7М01114 Білім беруді басқару

2

 7М012 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу педагогикасы

 7М01210 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу педагогикасы

3

 7М013 Пәндік емес мамандандыру кадрларын дайындау

 7М01310 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

4

 7М014 Жалпы даму бойынша пәндік мамандандыру

 7М01410 Дене шынықтыру және спорт;

 7М01420 Музыкалық білім беру;

 7М01471 Көркем еңбек, графика және жобалау

5

 7М015 Жаратылыстану ғылымдары пәндері бойынша педагогтарды дайындау

 7М01510 Математика;

 7М01520 Физика;

 7М01531 Информатика;

 7М01540 Химия;

 7М01550 Биология

6

 7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды дайындау

 7М01610 Тарих

7

 7М017 Тіл және әдебиет пәндері бойынша педагогтарды дайындау

 7М01710 Қазақ тілі мен әдебиеті;

 7М01720 Орыс тілі мен әдебиеті;

 7М01730 Шет тілі: екі шет тілі;

 7М01732 Ағылшын тілі мен медиадидактика;