Перейти к содержимому страницы.

Жазылымды деректер қорлары

rmeb

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапхана (РЖООЭК) – бұл республикалық жоғары оқу орындардың электрондық білім беру ресурстарын біртұтас ақпараттық жүйеге бірігуі. 

wos

Web of Science – бұл техникалық, гуманитарлық, қоғамдық ғылымдар бойынша мұқият іріктелген ғылыми әдебиеттерді индекстейтін ғылымометриялық дерекқоры.

scrp

Scopus – рецензияланған әдебиеттің ең ірі реферативтік және анықтамалық деректер қоры: ғылыми журналдар, кітаптар және конференциялардың материалдары.

sprn

SpringerLink – техникалық және медициналық мазмұнымен ерекшеленетін (журналдар, кітаптар мен анықтамалық материалдар) әлемдік интерактивті толықмәтінді деректер қоры.

yrayt Urait – это образовательный ресурс и электронная библиотека для чтения электронных учебников, а также для использования видео- и аудиоматериаламов, и сервисов для преподавателей.
ipr

IPRbooks – білім беру платформасы – бұл Ресейдің жетекші университеттері авторларының барлық оқу бағыттарының 7620 пәні бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының виртуалды оқу залы.