Перейти к содержимому страницы.

Қазастанның биологиялық ғылымдары

 

ISSN 1684-940X (Print)
ISSN 2789-1534 (Online)
«Қазақстанның биологиялық ғылымдары» ғылыми журналы 2001 жылы құрылған. ISSN 1684-940X (басп.). Қазақстан Республикасыңың Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiмен тiркелген. (25.03.2008 ж. №9077-Ж бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою туралы куәлік)

Меншік иесі: «Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ
Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын
Мерзімділігі: жылына 4 рет
Таралу аумағы: Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер.
Редакция мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 140002, Павлодар қ., Мира көш., 60, 113 каб.
Тел.: . (87182) 552798 (iшкi. 263).
 E-mail: bnk_pspu@mail.ru

 

МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТЫ

Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы жоғары сапалы зерттеу жұмыстарын келесі бөлімдер бойынша жариялау:

 1. Адам анатомиясы және физиологиясы
 2. Зоология
 3. Ботаника
 4. Паразитология
 5. Цитология және гистология
 6. Микробиология және вирусология
 7. Генетика және молекулалық биология
 8. Биотехнология
 9. Экология
 10. Палеонтология
 11. Биологиялық білім